امروز : 25 فروردین 1403
25 دی 1402
جلسه کمیته تخصصی علوم پایه روز یکشنبه 24 دی 1402
جلسه کمیته تخصصی علوم پایه هیات ممیزه دانشگاه با حضور معاونین آموزشی، تحقیقات و فناوری و سایر اعضاء در معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد.
12 دی 1402
جلسه کمیته ارتقاء دانشکده های بهداشت، پیراپزشکی و پرستاری و مامایی روز یکشنبه 10 دی ماه 1402
کمیته ارتقاء دانشکده های بهداشت، پیراپزشکی و پرستاری و مامایی روز یکشنبه 10 دی 1402 برگزار شد.
21 آذر 1402
جلسه هیات ممیزه دانشگاه روز شنبه 18 آذر ماه 1402
جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز شنبه ۱۸ آذر ماه 1402 در سالن دکتر زارع تشکیل شد.
21 آذر 1402
جلسه کمیته ارتقاء دانشکده پزشکی روز چهارشنبه 15 آذر ماه 1402
کمیته ارتقاء دانشکده پزشکی با حضور دکتر سیدمسعود معینی‌طبا سرپرست دانشکده و سایر اعضاء روز چهار‌شنبه 15 آذر 1402 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.
04 آذر 1402
جلسه هیات ممیزه دانشگاه روز سه شنبه 4 مهر ماه 1402
جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز سه شنبه 4 مهر ماه 1402 در سالن دکتر زارع تشکیل شد
04 آذر 1402
جلسه کمیته تخصصی علوم پایه روز سه شنبه 31 تیرماه 1402
جلسه کمیته تخصصی دانشگاه با حضور معاونین آموزشی، تحقیقات و فناوری و سایر اعضاء در معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد.
04 آذر 1402
جلسه هیات ممیزه دانشگاه روز سه شنبه 20 تیرماه 1402
جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز سه شنبه 20 تیر ماه 1402 در سالن دکتر زارع تشکیل شد.
01 آذر 1402
جلسه کمیته تخصصی علوم پایه روز شنبه 20 خرداد 1402
جلسه کمیته تخصصی علوم پایه هیات ممیزه دانشگاه با حضور معاونین آموزشی، تحقیقات و فناوری و سایر اعضاء در معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد.
01 آذر 1402
جلسه هیات ممیزه دانشگاه روز سه شنبه 20 تیر ماه 1402
جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز سه شنبه 20 تیر ماه 1402 در سالن دکتر زارع تشکیل شد.
رویدادها
مشاهده همه

8

ارتقاء یافته سال 1400

21

ارتقاء یافته سال 1401

8

ارتقاء یافته سال 1402

24

پرونده های در دست بررسی
سوالات متداول
آیا مقالات خروجی پایان نامه متقاضی ارتقاء مرتبه امتیاز دارد؟

خیر

اگر نام متقاضی در مقالات خروجی طرح های تحقیقاتی باشد که نقشی در آن ندارد، امتیاز چگونه محاسبه می شود؟

تنها 20% امتیاز بند 1 ماده 3 (مجموع امتیاز مقالات) می­تواند از امتیاز این مقالات باشد و همچنین این مقالات بصورت مقالات شرطی ذکر شده در آیین نامه ارتقاء قابل محاسبه نخواهد بود.

امتیاز مقالاتی که با افیلیشن دانشگاه نباشد چگونه محاسبه می شود؟

%50 امتیاز مقالات و 20% تعداد کل مقالات میتواند از این گونه مقالات باشد.